Home » News » Physical Fitness Dance သင်တန်း(၁/၂၀၁၉)

Physical Fitness Dance သင်တန်း(၁/၂၀၁၉)

Physical Fitness Dance သင်တန်း(၁/၂၀၁၉)

GIFMaker.org_7J0lA7

 

နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၇

 

(၇-၁-၂၀၁၉)မှ (၁၈-၁-၂၀၁၉)ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Physical Fitness Dance သင်တန်းသို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ကာယပညာ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း(၁၄၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။Back